Prisliste attester

Attester:

Vejl. pris

   

Almindelige attester (ikke momsbelagte)

Pris

Attestation ved sygdom (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg)

kr. 750,-

Mulighedserklæring (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg)

kr. 650,-

Attestation ved sygdom (til studieplads)

kr. 400,-

   

Almindelige attester (momsbelagte)

Pris (pris inkl. moms)

Motorattest til kørekort (husk pasfoto)

kr. 650,-

Ansøgning om Handicapparkeringskort

kr. 650,-

Attester i forbindelse med udlandsrejser, herunder til afbestillingsforsikring/sportsbegivenheder/til ambassader

kr. 650,-

Attest til A-Kasse

kr. 650,-

Blodtypeattest (inkl. blodprøve)

kr. 750,-

Tolkeattest (anmodning om fritagelse for gebyr)

kr. 650,-

Attest i forbindelse med studieophold i udlandet 

Fra kr. 2000,-

   

Forsikringsattester (momsbelagte)

Pris (pris inkl. moms)

FP 220 (blodtryks- og lipidattest)

kr. 2000,-

FP 230 (HIV-antistof test)

kr. 1250,-

FP 300 (begyndelsesattest)

kr. 1125,-

FP 350 og FP 360 (statusattester til forsikring)

kr. 1625,-

FP 401 (lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1)

kr. 1625,-

FP 410 (funktionsattest)

kr. 875,-

FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480 og FP 490 (funktionsattester: bevægeapparat)

kr. 1625,-

FP 500 og 510 (funktionsattester: sanseapparat)

kr. 2125,-

   

Øvrige attester (momsbelagte)

Pris (inkl. moms)

Helbredsattest for jernbanepersonale

kr. 2125,-

Helbredskontrol i forbindelse med natarbejde

kr. 2125,-

Øvrige attester

Afh. af tidsforbrug samt overenskomsttakster